Ghi chú

1. Chọn loại văn bằng, chứng chỉ cần tra cứu

2. Nhập thông tin tương ứng vào các trường, nhiều thông tin sẽ biết kết quả chính xác hơn.

3. Họ tên, số hiệu, số vào sổ không phân biệt chữ Hoa, thường