Thi THPT Quốc Gia

Thi THPT Quốc Gia

Bộ Giáo dục đề nghị không cắt điện trong kỳ thi tốt nghiệp THPTBộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cung cấp điện, nước ổn định trong suốt ...